احسان نمازی زاده

احسان نمازی زاده

احسان نمازی زاده متولد سال 1360، کارشناسی ارشد مشاوره اسلامی، طلبه درس خارج فقه و اصول، مبلّغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشگر و کارشناس پاسخگویی به مسائل خانواده و مشاوره اسلامی می باشد.

کتاب های احسان نمازی زاده

لطیف مثل پرنیان