شبنم ایشی گوزل

شبنم ایشی گوزل

او در سال 1973 به دنیا آمد. او در دانشگاه استانبول در رشته انسان شناسی تحصیل کرد. اولین کتاب او، Hanene Ay Doğanacak، در سال 1993 منتشر شد. شبنم ایشیگوزل که با نویسندگی به زندگی خود ادامه می دهد، مادر تامار و آرارات است.

کتاب های شبنم ایشی گوزل

خوبی