جانان تان

جانان تان

جانان تان (متولد 1951 آنکارا) نویسنده ترک است. وی فارغ التحصیل دانشکده داروسازی دانشگاه آنکارا است. وی در مسابقات مختلف ادبی مدرک و جوایز زیادی کسب کرده است. وی به عنوان مقاله نویس برای روزنامه ینی ایسور (ازمیر) فعالیت داشت. تان در Milliyet Pazar، مقالاتی را منتشر کرد که درباره وقایع جاری با زبانی طنزآمیز توضیح می داد و مقالاتی را در ستونهایی به نام Çuvaldız در مجله Mimoza و Kazete-Mazete در روزنامه زنان Kazete نوشت.

کتاب های جانان تان

پیرایه، دختری از استانبول


دستبند