ولادیمر جیاچ

ولادیمر جیاچ

 ولادیمر جیاچ (Vladimiro Giacché) رئیس ارتباطات، تحقیقات و بازاریابی استراتژیک Banca del Fucino S.p.A - Gruppo Bancario Igea Banca است.
او رئیس Centro Europa Ricerche S.r.l بود. از آوریل 2013 تا آگوست 2020، عضو هیئت مدیره Banca Profilo S.p.A از آوریل 2016 تا ژوئن 2020 و رئیس واحد حسابرسی داخلی Arepo BP S.p.A از ژانویه 2010 تا ژوئن 2020.
وی همچنین از ژانویه 2008 تا سپتامبر 2015 رئیس واحد امور عمومی و تا آوریل 2016 دبیر هیئت مدیره Sator S.p.A بود.

کتاب های ولادیمر جیاچ