سیریل لشور

سیریل لشور

سیریل لشور (Cyrille Lachèvre) متولد سال 1974، سردبیر بخش اقتصاد کلان فیگارو است. او به مدت پنج سال اخبار روزانه بانک های مرکزی و بازار ارز و سپس سیاست های اقتصادی فرانسه را از سال 2005 دنبال می کند.

کتاب های سیریل لشور

کریستین لاگارد