آمنه بختیاری

آمنه بختیاری

آمنه بختیاری متولد سال 1355، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، لیسانس و فوق لیسانس روانشناسی، کارشناس پژوهشی رسمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- تهران، کارشناس پژوهش برتر هفته پژوهش درسال های ۱۳۹۱و۱۳۹۳و۱۳۹۴ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مولف ۸ عنوان کتاب و ۱۱ عنوان مقاله علمی- پژوهشی می باشد.

کتاب های آمنه بختیاری

بختک های دست ساز


بالانشین