گونتر سنفت

گونتر سنفت

گونتر سنفت محقق ارشد روانشناسی در نایمگن و استاد زبان‌شناسی عمومی در دانشگاه کلن است. علایق اصلی تحقیقاتی او شامل زبان‌های آسترونزیایی و پاپوایی، زبان‌شناسی انسان‌شناسی، عمل‌شناسی و معناشناسی است.

کتاب های گونتر سنفت

Understanding Pragmatics