جعفر حمیدی

جعفر حمیدی

دکتر سیدجعفر حمیدی فرزند سید آقا در سال 1315 در بندر بوشهر متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی تا متوسطه را در بوشهر سپری نمود.پس از آن به عنوان شاگرد اول دیپلم ادبی بدون کنکور دوره لیسانس ادبیات فارسی را در دانشگاه شیرازگذرانید. وی پس از خدمت سربازی به تدریس در دبیرستان سعادت بوشهر مشغول شد. استاد حمیدی درسال 1346 به تهران آمد و موفق به اخذ فوق لیسانس علوم تربیتی و روانشناسی شد. پس از آن در سال 1355 دوره فوق لیسانس ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران گذرانید. دکتر سید جعفر حمیدی پس از اخذ کارشناسی ارشد در رشته ادبیات برای گذراندن دوره دکترا در همین رشته وارد دانشگاه فردوسی مشهدگردید و در سال 1363 به این مهم نایل گردید. استاد تا سال1365 در وزارت آموزش و پرورش مشغول به خدمت بوده و در این سال به وزارت علوم و دانشگاه شهید بهشتی انتقال یافت و هم اکنون با درجه استاد تمام دردانشکده ادبیات فارسی این دانشگاه مشغول به تدریس می باشد. دکتر حمیدی درزمینه شعر نیز فعالیت داشته و دارد و به گفته خودش تا قبل از سالهای 1340شعر کلاسیک می سروده ولی پس از آن به شعر نیمایی نیز گرایش پیدا میکند وی به شاملو چوبک و هدایت علاقه زیادی دارد و شاملو را به خاطر اشعارش میستاید. وی همچنین در زمینه کارهای پژوهشی نیز فعالیت های زیادی داشته است وتاکنون در بسیاری از سمینارهای داخلی و نیز کنفرانسهایی در آلمان انگلیس،چین و فرانسه شرکت نموده است .

کتاب های جعفر حمیدی

فرهنگ واژه های بوشهری