میراندا کاولی هلر

میراندا کاولی هلر

میراندا کاولی هلر در نیویورک بزرگ شد. پس از فارغ التحصیلی از هاروارد، ویراستار کتاب شد، قبل از اینکه برای یک دهه در HBO کار کند، جایی که او رئیس سریال های درام بود. او زمان خود را بین لس آنجلس، لندن و کیپ کاد تقسیم می کند. قصر کاغذی اولین رمان او است و اخیراً در فهرست طولانی جایزه زنان قرار گرفته است.

کتاب های میراندا کاولی هلر

کاخ کاغذی