نزار الخزرجی

نزار الخزرجی

نزار الخزرجی متولد سال 1936، فرمانده سپاه اول و رییس ستاد مشترک ارتش عراق بوده است. 

کتاب های نزار الخزرجی

جنگ جنگ تا نابودی