دیوید گلدویچ

دیوید گلدویچ

دیوید گلدویچ بیش از یک دهه در ایالات متحده وکالت می کرد. دیوید مذاکره و سایر موضوعات تجاری را در سطح عالی در ایالات متحده و سنگاپور تدریس کرده است.

کتاب های دیوید گلدویچ

مذاکره برد-برد