برونو فری

برونو فری

برونو فری (متولد 4 مه 1941 در بازل، سوئیس) اقتصاددان سوئیسی و استاد مهمان اقتصاد سیاسی در دانشگاه بازل است. موضوعات تحقیقاتی فری شامل اقتصاد سیاسی و اقتصاد شادی است. آثار منتشر شده وی شامل مفاهیمی برگرفته از روانشناسی، جامعه شناسی، فقه، تاریخ، هنر و الهیات می باشد.

کتاب های برونو فری

اقتصاد فرهنگ و هنر