الکساندر استروالدر

الکساندر استروالدر

الكساندر استروالدر (متولد 1974) یك تئوریسین، نویسنده، گوینده، مشاور و كارآفرین سوئیسی است كه به دلیل فعالیت خود در زمینه مدل سازی كسب و كار و توسعه بوم مدل تجاری شناخته شده است. استروالدر متولد 1974 در St. Gallen ، کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی در سال 2000 در دانشگاه لوزان بدست آورد، جایی که در سال 2004 نیز دکترای خود را در سیستم های مدیریت اطلاعات تحت مدیریت Yves Pigneur با این پایان نامه با عنوان "The Business Model Ontology - گزارشی دریافت کرد.  در سال 1999 ، استروالدر اولین استارتاپ خود Netfinance.ch را تأسیس کرد که بر سواد مالی متمرکز بود. وی در سالهای 2000 تا 01011 مجله تجاری BILANZ در سوئیس روزنامه نگار بود، و عضو ارشد پژوهش در دانشگاه لوزان از سال 2000 تا 2005 در زمان پایان دوره تحقیقات دکتری خود. وی در سال 2006 BusinessModelDesign.com را تأسیس کرد و در سال 2010 شرکت مشاوره استراتژیزر را تأسیس کرد، که بیش از 5 میلیون نفر بوم بوم مدل کسب و کار استروالدر را در اختیار آنها قرار داده است.

کتاب های الکساندر استروالدر