تونی کیپنبرگر

تونی کیپنبرگر

تونی کیپنبرگر هفده سال در فایننشال تایمز کار کرد. او پس از ده سال فعالیت در بخش توسعه مدیریت در سطح ارشد، مرکز مطالعات استراتژیک کسب و کار را در سال 1993 تأسیس کرد. او سردبیر سابق The Antidote است.

کتاب های تونی کیپنبرگر

سبک های رهبری بنگاه