رضا منوچهری راد

رضا منوچهری راد

دکتر رضا منوچهری راد، دانش آموخته دکتری، کارآفرینی، گرایش توسعه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، نویسنده ایرانی متولد سال 1348 می باشد.

کتاب های رضا منوچهری راد