برتران رونه

برتران رونه

برتران رونه متولد 1946 در استراسبورگ (فرانسه)، در حال حاضر استاد دانشگاه پاریس می باشد.

کتاب های برتران رونه

الگوهای سفته بازی