تونی گروندی

تونی گروندی

دکتر تونی گراندی مدیر استراتژی و توسعه شرکت است و در مدارس تجاری برجسته مانند کرانفیلد، کمبریج، CASS، دورهام، هنلی و وارویک سخنرانی کرده است.

کتاب های تونی گروندی

منافع سهامدار