الیزابت می

الیزابت می

الیزابت می رهبر حزب سبز کانادا است و یک محیط بان، نویسنده، فعال و وکیل فعال در جنبش زیست محیطی از سال 1970 است. او قبل از کسب رهبری در سال 2006، مدیر اجرایی باشگاه سیرا کانادا بود.
الیزابت فارغ التحصیل دانشکده حقوق دالهوسی است و در وکالت نوا اسکوشیا و انتاریو پذیرفته شد. او در سال‌های 1985-1986 سمت شورای عمومی را برای مرکز حمایت از منافع عمومی برعهده داشته است. در سال 1986، الیزابت مشاور ارشد سیاست گذاری وزیر محیط زیست فدرال، تام مک میلان شد.

کتاب های الیزابت می

تغییرات اقلیمی