خسرو آقایاری

خسرو آقایاری

خسرو آقایاری متولد سال 1337  نویسنده‌ و کارشناس حوزه‌ی ادبیات داستانی و شعر نوجوان است. وی دارای تحصیلات حوزوی است که فعالیت‌های ادبی را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش بر عهده داشته است. آقایاری همچنین سردبیر کتاب ماه کودک و نوجوان است. این ماهنامه تخصصی به منظور اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب به چاپ می رسد.  وی  قصه‌ها و آیین‌های پهلوانی ایرانی را برای نوجوانان در قالب کتاب بازآفرینی کرده است. وی در آذر 1389 مدیر دفتر شعر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری شد.

کتاب های خسرو آقایاری

رخصت مرشد 11


آیین پهلوانی


رخصت مرشد 1


رخصت مرشد 2


رخصت مرشد 3


رخصت مرشد 4


رخصت مرشد 5


رخصت مرشد 7


رخصت مرشد 8


رخصت مرشد 9


رخصت مرشد 10


رخصت مرشد 6