علیرضا بختیاری

علیرضا بختیاری

علیرضا بختیاری در حال حاضر به‌عنوان مدیر عامل شرکت رسانه‌ای دنیای اقتصاد تابان فعالیت می‌کند. ایشان نویسنده متولد سال 1345 می باشد.

کتاب های علیرضا بختیاری

اقتصاد رسانه در ایران