عباس مهیاد

عباس مهیاد

عباس مهیاد متولد سال 1350، نویسنده، شاعر، فیلمساز، پژوهشگر فلسفه و ادبیات، مترجم و منتقد ادبی می باشد.

کتاب های عباس مهیاد

عشق علیه عشق