پل آر بردن

پل آر بردن

حرفه باردن به عنوان معلم مدرسه راهنمایی در بوفالو، نیویورک آغاز شد و بعداً مدرک دکتری خود را در برنامه درسی و آموزش در دانشگاه ایالتی اوهایو به پایان رساند. باردن در سال 1980 به دانشکده K-State پیوست و به سطوح ریاست دپارتمان و دستیار رئیس رسید. او 9 کتاب و تک نگاری، از جمله دو کتاب درسی اساسی که در سراسر کشور در زمینه روش شناسی تدریس و مدیریت کلاس درس استفاده می شود، تألیف کرد. باردن به اعتباربخشی کمک کرد و کالج را از طریق یک بازدید بی عیب و نقص اعتباربخشی در سال 2016 رهبری کرد. او جایزه برجسته تدریس در مقطع کارشناسی را از K-State به همراه جوایز دستاوردهای متعدد از جمله جوایز برای خدمات برجسته از سازمان های ملی دریافت کرده است. او مربی تعداد بیشماری از دانشجویان فارغ التحصیل از جمله چندین برنده جوایز پایان نامه بوده است.

کتاب های پل آر بردن

روش های تدریس اثربخش