سف فونتان پنک

سف فونتان پنک

سف فونتان پنک (Seph Fontane Pennock) یک متخصص روانشناسی مثبت گرا در هلند است. او برنامه روانشناسی مثبت را تأسیس کرد که هدف آن تسهیل ادغام جنبه علمی و عملی روانشناسی مثبت است.

کتاب های سف فونتان پنک

تمرینات روانشناسی مثبت