امی ون دورذن

امی ون دورذن

امی ون دورذن (متولد 13 دسامبر 1951 در لاهه ، هلند) یک درمانگر وجودی است و وی یک درمان فلسفی مبتنی بر پدیدارشناسی وجودی را توسعه داد. ون دورزن در هلند متولد و بزرگ شد، سپس برای تحصیل به فرانسه رفت و در آنجا مدرک کارشناسی ارشد گرفت و پایان نامه خود را در زمینه پدیدارشناسی و روان پزشکی نوشت. وی به عنوان روان درمانگر در فرانسه کار کرد، سپس در 1977 به انگلستان نقل مکان کرد، و در آنجا درگیر فعالیت ضد روانپزشکی شد و مدتی با R. D. Laing کار کرد. او به نسخه خود از درمان وجودی دست یافت و در دانشگاه آنتیاك شروع به تدریس كرد و پس از آن وقتی كه برنامه به آنجا رفت، به دانشگاه رجنتس لندن نقل مکان كرد و با ادغام برنامه در دانشكده، به عضویت هیئت علمی ریجنت درآمد.
وی اولین كتاب خود را در زمینه رویكرد خود در سال 1987 منتشر كرد و سال بعد انجمن تحلیلی وجودی (SEA) و مجله آنالیز وجودی را تأسیس كرد. وی پس از ترک رجنتس، مدرسه جدید روان درمانی و مشاوره و یک مرکز حل تعارض را تأسیس کرد. در سال 2005 وی یک استاد افتخاری در دانشگاه شفیلد شد.

کتاب های امی ون دورذن

درمان وجودی