لیندا اشتگ

لیندا اشتگ

لیندا اشتگ (Ravenswoud ، 1965) استاد روانشناسی محیط در دانشگاه گرونینگن است. تحقیقات او در زمینه تعامل بین انسان و محیط زیست بر تغییر آب و هوا و انتقال انرژی پایدار متمرکز است. گروه تحقیقاتی وی در حال حاضر (2019) متشکل از 2 دانشیار، 4 استادیار، 1 مدیر پروژه، 3 محقق فوق دکترا و 18 دانشجوی دکترا است. در سال های 2014 ، 2016 و 2017 ، تامسون رویترز او را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین ذهن های علمی جهان رتبه بندی کرد. در سال 2020 اشتگ جایزه Stevin را از NWO دریافت کرد. کمیته انتخاب تأکید کرد "تأثیر عظیمی که استگ با تحقیقات خود در مورد سیاست بین المللی آب و هوا و مبارزه با تغییرات آب و هوا دارد ، مبارزه ای که طبق نظر کمیته ، او از چشم اندازها و ابزارهای مهم جدید تغذیه می کند."

کتاب های لیندا اشتگ