راین اسپلیت گربر

راین اسپلیت گربر

راین اسپلیت گربر (Ryan Splittgerber)، دکترا، دستیار رئیس مجتمع آموزشی علوم بهداشت (HSEC) در پردیس دانشگاه نبراسکا-کرنی را منصوب کرده است. او که استادیار آموزش فیزیوتراپی است، تلاش‌های CAHP را در کرنی رهبری می‌کند. در 1 فوریه 2015، رایان اسپلیتگربر، دکترا، به مدرسه حرفه های بهداشت متفقین پیوست. دکتر اسپلیتگربر که قبلاً استادیار در ژنتیک، زیست‌شناسی سلولی و آناتومی (GCBA) و مدیر آزمایشگاه آناتومی ناخالص UNMC بود، که تخصصش در آناتومی انسان و علوم اعصاب است، یکی از اعضای هیئت علمی اصلی در فیزیوتراپی، دستیار پزشک و برنامه های آموزش فناوری علوم پرتوی او در نهایت مدیر آزمایشگاه آناتومی ناخالص در مجتمع آموزشی علوم بهداشت UNMC واقع در پردیس UNK خواهد بود.

کتاب های راین اسپلیت گربر