ایمیلی رایت

ایمیلی رایت

امیلی رایت نویسنده و مشاور ارتباطات است که در سال 1977 در پورتلند متولد شد.
او از دوران جوانی همیشه علاقه خاصی به هر چیزی که مربوط به روانشناسی و نحوه ارتباط افراد با یکدیگر است داشته است. در واقع، زمانی که او کودک بود، بسیار درونگرا و خجالتی بود و اغلب از روی کنجکاوی واقعی، رفتار مردم را مشاهده و مطالعه می کرد.
امیلی در این سالها این کنجکاوی خود را از دست نداد. برعکس، او تصمیم گرفت موضوعات مورد علاقه اش را عمیق تر کند و پس از فارغ التحصیلی، یک مسیر آموزشی را طی کرد که منجر به تبدیل شدن به یک مشاور در زمینه روانشناسی شد. او بر افرادی تمرکز کرده است که مشکلات ارتباطی و عاطفی دارند و می خواهند مهارت های اجتماعی خود را هم در روابط خود و هم در محل کار بهبود بخشند.
تا به امروز، امیلی، به عنوان یک حرفه ای محترم در کار خود، در حال حاضر به ده ها نفر کمک کرده است تا به طور قابل توجهی کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند، به موفقیت هایی دست یافته اند و بر موانعی که همیشه غیرقابل حل به نظر می رسیدند غلبه کرده اند.
امیلی با کتاب‌هایش قصد دارد دانش خود را به همه افرادی که به آن نیاز دارند گسترش دهد، و از این طریق، همه می‌توانند آن آگاهی و جعبه ابزار دانش را که برای رسیدن به بهترین نسخه از خود نیاز دارند، توسعه دهند.

کتاب های ایمیلی رایت

هنر اعتبارسنجی عاطفی