یوری آرونوویچ روبینچیک

یوری آرونوویچ روبینچیک

یوری آرونوویچ روبینچیک (۱۰ نوامبر ۱۹۲۳ - ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲) ایران‌شناس و زبان‌شناس روسی بود. روبینچیک در ۱۷سالگی در جنگ جهانی دوم در برابر آلمانی‌ها جنگید. او گرایش زبان‌های شرقی را برای تحصیل انتخاب کرد و از بین زبان‌های شرقی، فارسی را برگزید. در سال ۱۹۵۳ از رسالهٔ خود با عنوان «جملات مرکب در زبان فارسی امروز» دفاع کرد و هفت سال بعد (۱۹۶۰) کتاب زبان فارسی معاصر را نوشت. پس از آن، به‌عنوان استاد زبان فارسی در سراسر شوروی شناخته شد. او مؤلف بیش از ۱۰ کتاب و ۱۵۰ مقالهٔ علمی بود.

کتاب های یوری آرونوویچ روبینچیک