مهسا شیخان

مهسا شیخان

مهسا شیخان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا، مترجم ایرانی متولد سال 1361 می باشد.

کتاب های مهسا شیخان