کیمی آیسل

کیمی آیسل

کیمی آیسل یک نویسنده و هنرمند چند رشته ای است. نوشته های او در Guernica، Longreads، Orion Magazine، High Country News و جاهای دیگر ظاهر شده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه آریزونا است، جایی که در سال 1998 You Are Here: The Journal of Creative Geography را تأسیس کرد. او از بنیاد هنر آریزونا جنوبی، کمیسیون هنر آریزونا، بنیاد کرسگ و بنیاد ملی هنرها کمک هزینه دریافت کرده است. او در توسان زندگی می کند و برای اتحادیه فوکلایف جنوب غربی کار می کند. این اولین رمان اوست.

کتاب های کیمی آیسل

ایستگاه رادیویی هالکوین