براندن جیکوبز جنکینز

براندن جیکوبز جنکینز

براندن جاکوبز-جنکینز نمایشنامه نویس آمریکایی است. او در سال 2014 برنده جایزه Obie برای بهترین نمایشنامه جدید آمریکایی برای نمایشنامه های مناسب و Octoroon شد. نمایشنامه های گلوریا و همه او به ترتیب فینالیست های جایزه پولیتزر در سال 2016 و 2018 بودند. او در سال 2016 به عنوان همکار مک آرتور انتخاب شد.

کتاب های براندن جیکوبز جنکینز

گلوریا‏‫