سام شپرد

سام شپرد

ساموئل شپارد نمایش نامه نویس، کارگردان و بازیگر آمریکایی بود. شپرد در طول زندگی حرفه ای اش بیش از ۴۰ نمایش نامه نوشت.

کتاب های سام شپرد

زبان ها


۱۵,۰۰۰ تومان