جعفر شعار

جعفر شعار

جعفر شِعار (زادهٔ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۴ در تبریز ـ ۱ مرداد ۱۳۸۰ در تهران) قرآن‌پژوه، پژوهش‌گر ادبی، مصحح و مترجم ایرانی بود.

کتاب های جعفر شعار

گزیده اشعار ناصر خسرو


غمنامه ی رستم و سهراب


رزم نامه رستم و اسفندیار


گزیده سیاست نامه


آیین شهرداری


گزیده سیاست نامه