احمد دیلمی

احمد دیلمی

احمد دیلمی، علاوه بر تحصیلات حوزوی، تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به اتمام رساند. پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک و مرکز تحقیقات دارالحدیث و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ازجمله فعالیت‌های ایشان است. ایشان علاوه بر پژوهش، تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشتهٔ تحریر درآورده است. «اخلاق اسلامی»، «مقدمه‌ای بر مبانی حقوقی و کلامی نظام سیاسی در اسلام»، «موسوعه میزان الحکمه»، «طبیعت و حکمت»، «عدالت به مثابه انصاف در سنت اسلام شیعی»، «جنسیت و هنجار اخلاقی در قرآن و روایات»، «نسبت وسیله و هدف در اخلاق سیاسی امام حسین»، «نظریه عمومی حق از دیدگاه فقیهان امامیه»، «اخلاق جنسی» و «کالبد شناسی مفهوم تعهد» برخی از این آثار است.

کتاب های احمد دیلمی

اخلاق، جنسیت و زنان