ریچارد گارگیولو

ریچارد گارگیولو

ریچارد گارگیولو استاد آموزش ویژه در دانشکده آموزش در دانشگاه آلاباما، بیرمنگام است. او مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه ویسکانسین-مدیسون در سال 1999دریافت کرد.

کتاب های ریچارد گارگیولو