ونسا گرین الن

ونسا گرین الن

ونسا گرین آلن یک مشاور مدرسه حرفه ای است که در رالی، کارولینای شمالی زندگی می کند. او مدرک لیسانس خود را در آموزش ابتدایی از دانشگاه مرکزی کارولینای شمالی و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مشاوره از دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی دریافت کرد.

کتاب های ونسا گرین الن

من و احساسات من