احمد آقامالی

احمد آقامالی

دکتر سید احمد آقامالی ، مدیر و موسس کانون بین المللی زبان اطلس، از سال ۱۳۷۰ به عنوان مدرس زبان در دانشگاه انگلیسی زبان , مدیترانه قبرس فعالیت کردند و برای یک دوره متدهای تدریس در انگلستان بسر بردند. از سال ۱۳۸۱ در دانشگاه آزاد (واحدهای شمالغرب ) به تدریس مشغول بودند. ایشان در عین زمان نماینده رسمی British School  در متدها ی تدریس و اعطای گواهینامه در ایران هستند و در عین زمان ممیز و مشاور رسمی موسسه استانداردهای بین المللی Tuv  آلمان در زمینه مدیریت آموزشی می باشند.

کتاب های احمد آقامالی