لزلی کرن

لزلی کرن

لزلی کرن (Leslie Kern) دانشیار جغرافیا و محیط زیست و مدیر مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه مونت آلیسون است. او نویسنده شهر فمینیستی: ساختن فضا در دنیای انسان ساخته است.

کتاب های لزلی کرن

شهر حامی حقوق زنان