هاو هیوود

هاو هیوود

هاو هیوود معماری با بیش از 20 سال فعالیت در سطح بین المللی است. وی یک مدرس در دانشکده معماری پورتسموث در انگلستان است و تمرکز ویژه ای بر تدریس و تحقیق در زمینه طراحی محیطی و پایدار دارد ، که وی در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می کند.

کتاب های هاو هیوود

101 قاعده ی سرانگشتی


101 قانون بنیادی