ششی تارور

ششی تارور

«ششی تارور»، زاده 9 مارس 1956، دیپلمات، سیاستمدار، اندیشمند و نویسنده ای هندی است که از سال 2009 به عنوان یکی از اعضای پارلمان در دولت هند فعالیت می کند.

کتاب های ششی تارور

امپراتوری ننگین