گای دورون

گای دورون

گای دورون، دانشیار دانشکده جدید روانشناسی مرکز بین رشته ای (IDC) هرتزلیا است. دکتر دورون دارای مدرک لیسانس روانشناسی و همچنین لیسانس (Hons) روانشناسی با درجه عالی در دانشگاه ملبورن استرالیا است.

کتاب های گای دورون