سعید پورداراب

سعید پورداراب

سرتیپ سعید پورداراب، از فرماندهان ارشد ارتش در جریان جنگ ایران و عراق می باشد که در طرح‌های پژوهشی و تاریخ‌نگاری جنگ هم حضوری پُر رنگ داشته است.

کتاب های سعید پورداراب

تقویم تاریخ دفاع مقدس


تقویم تاریخ دفاع مقدس