یوزف پیپر

یوزف پیپر

جوزف پیپر استاد انسان شناسی فلسفی در دانشگاه مونستر/آلمان بود. او عضو چندین آکادمی بود و جوایز و نشان های متعددی از جمله جایزه بین المللی بالزان برای دستاوردهای برجسته در زمینه علوم انسانی دریافت کرد. او یک فیلسوف کاتولیک آلمانی بود.

کتاب های یوزف پیپر

فراغت و فرهنگ