میشل ریوردون

میشل ریوردون

مایکل ریوردان فیزیکدان، نویسنده و تاریخدان آمریکایی است. ریوردان در سال 1973 دکترای خود را از موسسه فناوری ماساچوست گرفت.

کتاب های میشل ریوردون

سایه هایی از آفرینش