ویدا فرهودی

ویدا فرهودی

ویدا فرهودی در مرداد ماه 1335 (اوت 1956) در تهران به دنیا آمد. ویدا فرهودی؛ شاعر ایرانی است که از سال 78 ساکن فرانسه است. اگر چه فرهودی، سابقه تحصیل در رشته علوم سیاسی را در کارنامه دارد، امّا دل مشغولی اصلی وی، شعر است.

کتاب های ویدا فرهودی