رون شاو

رون شاو

ران شاو سال ها تجربه در کلاس درس دارد و نویسنده بیش از 40 کتاب است که به دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه کمک می کند تا مهارت های تفکر خود را بهبود بخشند.

کتاب های رون شاو