فرد پی گالو

فرد پی گالو

دکتر فرد پی. گالو، مدیر Gallo and Associates، که یک مرکز روانشناسی بالینی خصوصی است می باشد که خدمات متناسب با نیازهای فردی مشتریان را در هرمیتاژ ارائه می دهد. او روانشناس دارای مجوز، رهبر شناخته شده ملی در زمینه روانشناسی انرژی و نویسنده است.

کتاب های فرد پی گالو

روانشناسی انرژی