فرانک داتیلیو

فرانک داتیلیو

فرانک داتیلیو (FRANK M. DATTILIO) یکی از چهره های پیشرو در جهان در زمینه های درمان شناختی-رفتاری و روانشناسی بالینی و قانونی است. او دوره دکتری خود را در رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه تمپل در فیلادلفیا، PA دریافت کرد و در زمینه رفتار درمانی با ادنا بی آموزش دید.

کتاب های فرانک داتیلیو