جیمز سی کافمن

جیمز سی کافمن

جیمز سی. کافمن یک روانشناس آمریکایی است که به دلیل تحقیقاتش در زمینه خلاقیت شناخته شده است. او استاد روانشناسی تربیتی در دانشگاه کانکتیکات است. پیش از این، او در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، سن برناردینو تدریس می کرد و همچنین مدیریت موسسه تحقیقات یادگیری را بر عهده داشت. او دکترای خود را از دانشگاه ییل در رشته روانشناسی شناختی دریافت کرد.

کتاب های جیمز سی کافمن