پرویز رحمانی

پرویز رحمانی

پرویز رحمانی متولد 1343 با سابقه خدمت در تربیت معلم به مدت 20 سال در پردیس شهید رجایی قزوین می باشد. او دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران است.

کتاب های پرویز رحمانی